Politica de confidenţialitate

Compania S.C. SATUMA-92 S.R.L. reprezintă site-ul CateringDelicios.ro, în calitate de proprietar, autor şi administrator al acestuia. Compania respectă caracterul privat şi securitatea fiecărui utilizator ce accesează site-ul mai sus menţionat în acord cu noua legislație europeană GDPRRegulamentul (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, intrat în vigoare pe data de 27 mai 2016, cu directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

Definiţii termeni

Termeni din document:

 • Site: Site-ul de internet CateringDelicios.ro, împreună cu întreg conţinutul său, în format text, grafică, imagini şi orice fel de informaţie ce se regăseşte pe site.
 • Administrator (site):  S.C. SATUMA-92 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Dorobanţilor, nr. 135.
 • Utilizator: Oricine vizitează sau utilizează site-ul sau serviciile promovate şi susţinute de site, inclusiv în plasarea unei comenzi sau crearea unui cont. Utilizatorul trebuie să aibă minim 18 ani.

Administratorul are responsabilitatea să ofere condiţii de siguranţă pentru utilizatorii site-ului şi datele personale pe care ei sau o persoană desemnată de aceştia le furnizează în numele lor. Datele cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legilor de mai sus şi asigură nu doar securitatea, ci şi confidenţialitatea informaţiilor.

Pentru a utiliza serviciile oferite de site, utilizatorul trebuie să trimită un email în formularul de pe site. Odată ce a trimis datele din formular, utilizatorul are următoarele drepturi:

 • Acces la datele cu caracter personal (Art. 13);
 • Intervenţie asupra datelor (Art. 14);
 • Opoziţie (Art. 15);
 • A nu fi supus unei decizii individuale (Art. 17);
 • A se adresa justiţiei (Art. 18).

Pentru informaţii suplimentare legate de datele cu caracter personal, utilizatorii sunt rugaţi contacteze administratorul site-ului şi, apoi, să trimită o cerere scrisă, datată şi semnată în atenţia managerului Diana Stinga, la:

 • Nr. telefon: 0756092225;
 • E-mail: satuma92@yahoo.com;
 • Poştă: Bucureşti, sector 1, Calea Dorobanţilor, nr. 135, bl. 10, sc. C, ap. 147.

Cererile legate de informaţii care nu sunt despre persoana utilizatorului nu vor fi luate în calcul.

Drepturile utilizatorului

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, precum și a directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecția Datelor), CateringDelicios.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și exclusiv pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care sunt furnizate de către utilizator în mod liber consimțit, clar și explicit.

În conformitate cu noile prevederi europene, aplicabile de la 28 mai 2018, cunoscute și sub denumirea prescurtată GDPR, persoanele înregistrate în baza noastră de date sau care urmează să se înregistreze în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • drept de acces la date cu caracter personal;
 • drept de intervenție asupra datelor (oricine poate solicita modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal din baza noastră de date);
 • drept de opoziție;
 • dreptul de a se adresa justiției;
 • dreptul la informare.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de CateringDelicios.ro în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Datele dumneavoastră personale pot fi actualizate sau șterse din baza de date, prin cerere scrisă, datată și semnată, la:

S.C. SATUMA-92 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Dorobanţilor, nr. 135.

Drepturile administratorului

 • În cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori aduc un prejudiciu de imagine administratorului, angajaţilor sau partenerilor săi, administratorul poate renunţa la colaborarea cu acei utilizatori, fără o notificare în prealabil şi fără alte obligaţii conexe.
 • Dacă au loc abuzuri de orice fel, cu caracter nefondat şi care aduc un prejudiciu de imagine administratorului, acesta are dreptul să le acţioneze în justiţie.
 • Pentru oricare dintre cele două situaţii de mai sus, utilizatorul pierde dreptul la ofertele date de către administrator, prin intermediul site-ului.

Date solicitate

În momentul în care utilizatorul solicită o ofertă de preț sau mai multe detalii despre oferta CateringDelicios.ro, acesta va furniza următoarele date.

 • Nume;
 • Prenume;
 • Telefon;
 • E-mail.

Aceste date vor fi folosite numai în scopul de a contacta Utilizatorul cu oferta solicita. În cazul încheierii unui acord între cele două parți, Utilizatorul va trebui să furnizeze și o adresă de livrare a bunurilor.

Site-ul colectează şi informaţii cu caracter non-personal, precum:

 • Adresa IP (Internet Protocol);
 • Platforma de navigare (Browser);
 • Sistem de operare utilizat pentru navigare;
 • Adresa providerului de internet;
 • Domeniul prin intermediul căruia utilizatorul a ajuns la site. Aflați mai multe despre politica cookies aici.

Utilizarea datelor

Datele vor putea fi folosite în scop informativ şi de comunicare a ofertelor promovate pe site.

Datele personale introduse de către utilizatori sunt stocate şi procesate prin intermediul WordPress, versiunea 4.9.6. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul CateringDelicios.ro.

Dispoziţii finale

Politica de confidenţialitate este valabilă pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificată oricând de către administrator, fără o notificare în prealabil, prin actualizarea acestei pagini.

Dreptul utilizatorului la confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal poate fi anulat doar la cererea autorităţilor, ca parte dintr-o anchetă, pentru a clarifica o situaţie creată de către client sau ca să soluţioneze o dispută de ordin financiar.

Site-ul CateringDelicios.ro poate folosi cookie-uri.