Termeni şi condiţii

Prezentul document, numit Termeni și condiţii, prezintă regulamentul de utilizare a site-ului CateringDelicios.ro, cât și a oricăror informații sau servicii prezente în acesta.

Prin utilizarea CateringDelicios.ro, vizitatorul sau utilizatorul (în continuare Utilizator) îşi dă explicit acordul de a respecta condiţiile documentului de faţă, intrate în vigoare în momentul publicării lor. Din acest motiv, recomandăm citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor de utilizare prezentate în continuare.

Definiţiile termenilor

Termenii şi condiţiile de mai jos, la fel ca şi preţurile produselor, se pot modifica odată cu actualizarea paginii, fără notificarea utilizatorilor. Acordul utilizatorului de a respecta termenii şi condiţiile se aplică în întregime şi necondiţionat, pentru orice prevedere a lor. Dacă utilizatorul nu este de acord cu acestea, este rugat să înceteze să acceseze site-ul sau serviciile sale corespondente.

Termeni din document:

  • Site: Site-ul de internet CateringDelicios.ro.
  • Administrator (site): S.C. SATUMA-92 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Dorobanţilor, nr. 135.
  • Utilizator: Oricine vizitează sau utilizează site-ul sau serviciile promovate şi susţinute de site.
  • Conţinutul site-ului: Întregul site, inclusiv formatul său text, conţinutul şi elementele de grafică şi alte materiale de pe site.
  • Serviciu: Toate serviciile oferite de compania S.C. SATUMA-92 S.R.L., cu specializare în catering, prezente şi susţinute de către site.

Condiții Generale

Prevederile prezentului acord se aplică tuturor vizitatorilor. CateringDelicios.ro nu se face responsabil de conţinutul şi practicile site-urilor terţe, către care ar putea avea trimiteri (link-uri) sau cu care ar putea avea încheiate acorduri de colaborare.

CateringDelicios.ro îşi rezervă dreptul de a modifica fără preaviz conţinutul acestui document. Amendamentele pot fi făcute fără o notificare prealabilă sau post factum şi fără a oferi o explicaţie cu privire la motivul modificărilor. Cea mai recentă versiune a acestui acord, respectiv cea care este în vigoare va fi accesibilă la adresa web de faţă.

B. Utilizarea site-ului CateringDelicios.ro

1. Drepturi de proprietate intelectuală şi conţinutul site-ului

Sunt interzise utilizarea, reproducerea, distribuirea, expunerea, sau transmiterea conţinutului de pe site, în orice alt scop decât cele acceptate de către legislaţie. Pentru a se utiliza orice informaţie de pe site, aşa cum este menţionat mai sus, este necesar consimţamântul scris al administratorului sau a partenerilor săi.

În plus, numele site-ului, textul, imaginile şi însemnele grafice sunt mărci înregistrate şi deţinute de către Administrator şi partenerii săi. Acestea sunt supuse Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Orice abatere de la aceşti termeni şi condiţii, precum şi modificarea sau alterarea site-ului în orice fel, se pedepsesc conform legii.

2. Drepturile administratorului

Administratorul se implică permanent în verificarea informaţiilor de pe site, pentru ca ele să fie corecte. Însă, acestea pot prezenta inadvertenţe. Administratorul nu îşi asumă răspunderea pentru acestea şi pentru funcţionarea continuă şi optimă asupra site-ului sau de apariţia unor viruşi ori alte forme de instabilitate.

În această categorie intră şi activitatea utilizatorului, conţinutul informaţiilor furnizate pe alte site-uri sau prin telefon sau orice altă formă de comunicare între administratorul site-ului şi utilizatori.

Conţinutul şi funcţionalitatea CateringDelicios.ro sunt oferite pentru accesarea lor de către vizitatori în forma lor actuală, fără nici un fel de garanţii, de orice natură, implicite sau explicite. Dată fiind natura imprevizibilă a Internetului, CateringDelicios.ro nu poate fi făcut vinovat de eventualele pagube produse prin utilizarea sa.

Exemplele includ, dar nu se limitează la:

  • Nepotriviri în navigarea paginilor site-ului, indisponibilităţi, conţinut malefic sau defecte tehnice de oricare altă natură.
  • Diferențe de prezentare între imaginile produselor de pe site și forma finală a platourilor. Fiind vorba despre produse gastronomice, este posibil să existe diferențe de aspect între platourile prezentate pe site și forma finală. Aceste diferențe pot fi cauzate și de condiții neprevăzute apărute în timpul transportului.
  • Livrare întârziată sau anulată, cauzată de informațiile de livrare incorecte sau incomplete furnizate de utilizator.

De asemenea, Utilizatorul este obligat să anunţe Administratorul site-ului despre eventualele probleme tehnice sau dificultăţi apărute pe parcursul utilizării CateringDelicios.ro.

3. Drepturile utilizatorului

Orice utilizator poate beneficia de ofertele şi promoţiile site-ului, dacă respectă prevederile regulamentului ce le însoţeşte.

4. Responsabilităţile utilizatorului

Potenţialele conflicte se vor rezolva întâi pe cale amiabilă iar, dacă aceasta nu duce la un rezultat mulţumitor, la instanţa competentă de care aparţine sediul social al administratorului.

5. Legături externe

Site-ul poate conţine legături cu terţe pagini web ce conţin informaţii relevante pentru utilizator. Odată ce le accesează, utilizatorul părăseşte site-ul pe proprie răspundere.

Administratorul nu este responsabil pentru aceste pagini web, conţinutul lor sau eventuale daune pe care le pot provoca.

6. Dispoziţii finale

Administratorul are dreptul să întrerupă – în totalitate sau parţial, temporar sau permanent – serviciile promovate pe site, fără o notificare prealabilă.

Utilizatorii şi cumpărătorii pot comunica eventuale reclamaţii, comentarii şi sugestii legate de site şi conţinutul site-ului la adresa de e-mail contact@cateringdelicios.ro. Administratorul şi partenerii săi se angajează să le analizeze în cel mai scurt timp posibil. Decizia privind soluţia va fi luată în totalitate de către administrator.  

C. Despre Datele cu Caracter Personal

CateringDelicios.ro respectă prevederile legale privind datele cu caracter personal, obligându-se să le protejeze cu grijă de terți sau de folosirea lor în alte scopuri decât cele asupra cărora utilizatorii își dau acordul.

Puteți citi mai multe despre cum CateringDelicios.ro protejează datele cu caracter personal aici.

Pentru orice nelămuriri sau sugestii, vă rugăm să ne contactați pe contact@cateringdelicios.ro sau la numărul de telefon +40756092225.